Školení-Výuka-Webináře

 

Webináře jsou nejjednodušší a nejúspornější způsob jak organizovat nebo se účastnit setkání s kýmkoliv a kdekoliv. Prostřednictvím současných technologií je možné bezpečné sdílení aplikací běžících ve Vašem PC a zároveň navzájem komunikovat v reálném čase.

To umožňuje spolupracovníkům, zákazníkům nebo potenciálním klientům snižovat náklady, zvyšovat produktivitu a zároveň šetřit životní prostředí.

Webinář je spojení sdílení obrazovky PC a video telefonické konference v reálném čase, takže každý účastník vidí a slyší to samé. Je to mnohem produktivnější, než posílání e-mailů nebo vysvětlování složitých procesů po telefonu. Pozvánku na webový seminář si účastníci mohou uložit např. do kalendáře MS Outlook.

Prostřednictvím webináře můžete prezentovat, ukázat různé dokumenty nebo aplikace, společně tvořit nebo nechat jiného účastníka prezentovat nebo sdílet plochu jeho počítače.

Toto řešení zajišťuje

 • snižování nákladů a šetření životního prostředí,
 • zaznamenání školení pro opětovné použití,
 • obchodní, odborné a demo prezentace,
 • trénink, tutoring, brainstorming,
 • on-line posuzování dokumentů,
 • zákaznickou a IT podporu,
 • setkání a spolupráci s kýmkoliv a kdekoliv na světě.

Toto řešení je vhodné pro

 • školení zaměstnanců na různých pozicích,
 • školení zákazníků a partnerů,
 • profesionální vzdělávací organizace,
 • marketingové aktivity,
 • IT helpdesk a zákaznickou podporu,
 • malé, střední i velké organizace.

S pomocí integrovaných nástrojů jako kreslení, chat, změna prezentujícího, anketa nebo hlasování, práce ve skupinách a dalších dokáže webinář zaujmout účastníky a udržet si jejich pozornost během celého konání. Protože setkání může být zaznamenáno, nahrávka se dá využít pro pozdější zopakování, zpřístupnění dalším zájemcům nebo sebereflexi pro zkvalitnění budoucích setkání. 

Pořádání webinářů pomocí virtuální místnosti ONIF je velice jednoduché a intuitivní. Účastníci nejsou nuceni nic instalovat a do online semináře se mohou připojit kliknutím na kontaktní í-čko na webových stránkách (pokud je implementováno do webu), nebo kliknutím na zaslaný link. V průběhu semináře lze samozřejmě využít všech možností a funkcionalit systému ONIF. (více informací o funkcích naleznete v sekci Funkce ONIF).

Jak se učí jazyky on-line

Vyučování na kurzech probíhá online. Lektor a student se v dohodnutý čas připojují prostřednictvím počítače a internetu do tzv.. virtuální třídy, která jim umožňuje plnohodnotnou komunikaci. Styl výuky se výrazně podobá klasické prezenční formě výuky, jen za použití jiných nástrojů.

Oboustranná hlasová komunikace

Během online kurzu jste v neustálém kontaktu s lektorem a komunikujete s ním. Komunikace v reálném čase dodává pocit téměř reálné komunikace tváří v tvář, lektor flexibilně reaguje na vaše dotazy a požadavky a dává vám okamžitou zpětnou vazbu.

Názornost a interaktivita

Součástí virtuální třídy je sdílená tabule, která umožňuje prezentovat obsah poutavou formou a připravovat aktivity různého typu. Mluvené slovo je doplněno obrazovým materiálem, řešíte gramatická a jiná cvičení a vedle ústní interakci si zdokonaluje i svůj písemný projev.

Audio a video obsah

Výuka je obohacena o audio a video-nahrávky, prostřednictvím kterých si rozvíjíte a zdokonalujete zručnost poslechu s porozuměním. V závislosti na vaší jazykové úrovni jde buď o autentické nebo jazykově upravené materiály.

Individuální přístup

Online kurzy se v současnosti realizují pro jednotlivce i vícečlenné skupiny studentů. To umožňuje v maximální míře respektovat vaše tempo studia a přizpůsobovat lekce vašim potřebám a studijním prioritám.