Webmarketing

 

ONIF je ideálním nástrojem pro internetový marketing. V současnosti je zcela běžné, že rozvíjející se firma má vytvořené své webové stránky kam vkládá veškeré informace o službách, zboží, produktech a akcích. V konkurenčním prostředí je nezbytné udržet pozornost možného klienta na vašich www stránkách nebo mu nabídnout další službu (servis), která vám umožní okamžitě se zájemcem osobně spojit a poskytnout mu další nezbitné informace, které na webu nenajde a povedou ke zkvalitnění komunikace a služeb.


K dosažení zkvalitnění komunikace a služeb byl vytvořen ONIF, který jako webová aplikace nenutí vaše klienty k žádné registraci, či instalaci různých programů, což spousta klientů vítá. Zcela dostačující je, aby někdo z vaší firmy měl na vašich webových stránkách v kontaktech u svého jména „íčko“, případně pracovní dobu pro online kancelář. Klient po rozkliknutí..íčka´´komunikuje se zástupcem vaší firmy a s velkou pravděpodobností, pokud mu poskytnete dostatek informací osobně, již nbude cítit potřebu hledat obdobné služby nebo zboží u vaší konkurence.


Další možností využití je i pořádání marketingových webinářů pro vaše zákazníky, kde je můžete seznámit s novou nabídkou, novými službami, novými produkty. Na cílené webináře můžete najednou pozvat až 100 zákazníků.